Plan kæmper for pigers rettigheder | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Plan kæmper for pigers rettigheder

Piger krænkes hver eneste dag. De udsættes for vold, undertrykkelse og overgreb. Plan arbejder for ligestilling, så pigerne får samme muligheder som deres brødre.

Barnebrude er et verdensomspændende problem. Hvert år giftes omkring 15 millioner piger under 18 år. Når en pige giftes bort, slutter hendes barndom. Mange familier fravælger at sende deres piger i skole på grund af fattigdom, og de tvinges i stedet til hårdt fysisk arbejde. Sammenlagt går cirka 63 millioner piger ikke i skole.

Omkring 120 millioner piger har været udsat for voldtægt eller seksuelle overgreb. Voldsmændene bliver sjældent straffet for deres forbrydelser, og pigerne oplever skyld og diskrimination fra deres lokalsamfund. Plan kæmper for at skabe lige muligheder for piger og drenge.

Plan gør en forskel for pigerne

Plan arbejder for ligestilling og børns rettigheder. Det gør vi gennem fortalervirksomhed og projekter, der involverer hele lokalsamfundet, så også forældre og drenge tager afstand til den diskrimination, som piger oplever.

Vi samarbejder desuden med flere internationale initiativer og organisationer, blandt andet 'Girls Not Brides'.

Omkring  120 millioner piger har været udsat for voldtægt eller seksuelle overgreb.

Gennem den globale kampagne 'Because I Am a Girl', der blev lanceret i 2007, sætter Plan fokus på de mange uretfærdigheder, som piger i hele verden oplever. Vi klæder pigerne på til at kræve deres rettigheder, og omkring 58 millioner piger har allerede fået hjælp af Plan, siden kampagnen blev sat i gang. Men mange millioner piger oplever stadig vold, forskelsbehandling og uretfærdigheder - kun fordi de er piger.

Plan indsamler data om udsatte piger for at nå verdensmål

FN's verdensmål stræber efter at skabe en bedre fremtid for alle i år 2030. Verdens ledere er enige om, at ingen skal leve i fattigdom, ingen skal sulte, uligheden skal mindskes, og verdens befolkning skal have bedre adgang til sundhed og uddannelse.

Piger og kvinder er ofte de mest udsatte. Men de tilgængelige informationer om udsatte piger er ikke tilstrækkelige. Det sætter Plan fokus på i rapporten ’Counting the Invisible’ fra 2016. Rapporten understreger, at alt for mange piger og kvinder er usynlige i statistikkerne, og der skal indsamles mere dybdegående data. Ellers har regeringer, organisationer og lokalsamfund ikke mulighed for at stoppe årsagerne til diskrimination mod piger.  

Ny viden skal gøre en forskel

Plan har med rapporten 'Counting the Invisible' påbegyndt en storstilet indsats, hvor der frem mod år 2030 indsamles informationer om de ’usynlige piger’. For at opnå de bedste resultater har vi indgået fem partnerskaber:

 • Data2X er specialiseret i at indsamle troværdige statistikker.
   
 • International Women’s Health Coalition fremmer piger og kvinders sundhed og rettigheder.
   
 • ONE er en kampagne, der kæmper mod fattigdom og sygdomme.
   
 • Women Deliver er en global organisation med fokus på piger og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel.
 • KPMG International er en international revisionsvirksomhed. 

Indsatsen løber over 15 år. Målsætningen er, at der udgives en ny rapport om udsatte piger hvert år. Den nye viden bruger vi til at målrette vores indsats for pigerne, så flere selv kan bestemme over deres eget liv, og de ikke længere skal leve i frygt. Du kan være med til at støtte pigerne via Plans Pigefond.