Plan kæmper for pigers rettigheder | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Plan kæmper for pigers rettigheder

Ligestilling mellem kønnene er FN’s Verdensmål 5, som skal nås inden 2030, og der er et stort stykke arbejde forude. I Plan gør vi alt for at støtte piger og kvinder, så de får de samme muligheder som drenge og mænd.

Verden over bliver millioner af piger tvunget ind i ægteskaber, mens de selv er børn. Hvert andet sekund bliver en pige under 18 år gift bort. Det svarer til 15 millioner om året. De tvinges til at føde flere børn end de kan forsørge, og inden deres kroppe er klar. Børneægteskaber er en af de største hindringer for, at vi opnår ligestilling mellem kønnene.  

Når man investerer i piger og kvinder, gavner det hele samfundet

Det kæmper Plan for at ændre på gennem oplysning om børns rettigheder og projekter i flere end 50 af verdens fattigste lande.

Plan støtter blandt andet ungdomsgrupper, der selv tager initiativ til at stoppe tvangsægteskaber mellem børn.

Børneægteskaber bunder i fattigdom

Forældre gifter ikke deres børn væk af ond vilje. De er blandt andet drevet af håbet om at give deres børn en bedre fremtid og mindske risikoen for overgreb. De fleste barnebrude må droppe ud af skolen, fordi de skal tage sig af hjemmet. Læs mere om Plans arbejde med udsatte piger i digitalt magasin, der bruges som undervisningsmateriale i folkeskolen. 

Lovgivningen skal ændres

Hvis vi skal vende udviklingen og skabe en mere retfærdig verden, så skal der kæmpes på alle niveauer, så alle piger kender deres rettigheder, og hvordan de kræver dem. Plan er i dialog med den enkelte pige og hendes mor, far, brødre og lokale myndigheder. 

Når der bliver forhandlet og taget beslutninger i de enkelte lande, i FN og i EU så kommer Plan også med input for at sikre, at pigers rettigheder prioriteres.

Tre latinamerikanske lande og afrikanske Malawi har netop forbudt børneægteskaber. Det er sket efter pres fra blandt andre Plan.

Pigerne skal i skole

Globalt mangler 63 millioner piger i skolen og langt flere udsættes for vold hver eneste dag, fordi de er piger. Det skal laves om. Gennem Plans Pigefond, får udsatte piger adgang til skolelegater, så de kan være med til at bryde fattigdomscirklen og forsørge sig selv og deres kommende børn. Når piger får magten over deres eget liv, så kan de ændre fremtiden.

Piger er nøglen til udvikling 

Piger og kvinder er ofte de mest udsatte i samfundet. Men de tilgængelige informationer om udsatte piger og kvinder er ikke tilstrækkelige. Plan har derfor indgået et partnerskab med otte andre virksomheder og organisationer under titlen ’Equal Measures 2030.´ Målet er at indsamle dybdegående data, der vil bringe lys over udfordringerne og fremlægge løsninger, som organisationer, lokalsamfund og regeringer kan bruge til at forbedre vilkårene for piger.

Her er nogle af de områder, hvor der skal sættes ind, før FN's Verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene er nået:

  • Alle former for diskrimination skal stoppes
  • Piger skal oplyses om deres rettigheder, og hvordan de kræver dem
  • Piger skal have adgang til uddannelse, arbejdsmarked og prævention
  • Vold og overgreb skal forhindres
  • Børneægteskaber skal stoppes 

Pigerne har brug for din stemme for at opnå ligestilling mellem kønnene. Del budskabet: #STØTPIGERNE