Støt børnene – uden at det koster dine arvinger noget | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Støt børnene – uden at det koster dine arvinger noget

En enkelt ændring i testamentet kan føre til, at der efterlades penge til Plans arbejde for fattige børn – samtidig med at arvinger får lige så mange penge. Eksemplet herunder viser, hvordan en arv på en million kroner kan fordeles, hvis en person hverken efterlader sig ægtefælle eller børn (såkaldte tvangsarvinger) og derfor har indsat en nevø som arving.

I begge eksempler arver nevøen 667.751 kr., men i eksempel 2 bliver der desuden 120.440 kr. til Plan Danmark:

Eksempel 1

Nevøen er enearving til hele arven.

Arv til nevø 
Bundfradrag (2014) 
Boafgiftspligtig nettoformue udgør

kr. 1.000.000
kr.  - 268.900
kr.    731.100
Boafgift
15 pct. af kr. 731.100 udgør


kr.    109.665

Tillægsboafgift
Arv
Fradrag af 15 pct. boafgift
Tillægsboafgiftspligtig nettoformue 
25 pct. af 890.335 kr. udgør

kr. 1.000.000
kr.  - 109.665
kr.     890.335
kr.     222.584
Samlet bo- og tillægsafgift                                 
(109.665 kr. + 222.584 kr.)
kr.     332.249
 
Arv til nevøen efter afgifter
(1.000.000 kr. minus 332.249 kr.)

kr.     667.751

Eksempel 2

Nevøen arver 667.751 kr. ifølge testamentet, mens Plan Danmark indsættes til at betale nevøens bo- og tillægsafgift. Derved frigøres 120.440 kr. til Plan Danmark.

Arv til nevø 
Bundfradrag (2014) 
Boafgiftspligtig nettoformue udgør

kr.     667.751
kr.     268.900 
kr.     398.851

Boafgift 
15 pct. af 398.851 kr.

kr.       59.828

Tillægsboafgift
Arv 
Fradrag af 15 pct. boafgift 
Tillægsboafgiftspligtig nettoformue
25 pct. af 607.923 kr. udgør

kr.      667.751
kr.      - 59.828
kr.      607.923
kr.      151.981
Samlet bo- og tillægsafgift 
(59.828 kr. + 151.981 kr.)
kr.      211.809
Arv til Plan Danmark efter afgifter* 
(1.000.000 kr. minus 667.751 minus 211.809 kr.)
kr.      120.440
Arv til nevøen

kr.      667.751

* Som almennyttig forening er Plan Danmark fritaget for at betale boafgift af arv. Arven til Plan Danmark udgøres derfor af den samlede formue minus arven til nevøen minus nevøens afgifter.