Spørgsmål og svar om fadderskab | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Spørgsmål og svar om fadderskab

Herunder finder du svar på spørgsmål, som vi ofte får fra vores faddere.

Lidt om at være fadder - en introduktion 

Kan jeg skrive til mit fadderbarn?
Hvornår modtager mit fadderbarn mit brev?
Kan jeg sende en gave til mit fadderbarn?
Hvorfor må mit fadderbarn ikke modtage kontanter?
Går mit bidrag direkte til mit fadderbarn?
Kan Plan garantere, at mit fadderbarn går i skole?
Hvor længe varer et fadderskab?

Kan jeg opsige mit fadderskab?
Kan jeg selv vælge mit fadderbarn?
Hvordan forvalter Plan mine bidrag?
Hvorfor er mit fadderbarn flyttet?
Hvorfor er mit fadderbarn nu yngre end sidste år?
Hvorfor er barnets tante pludselig dets mor?
Hvorfor har mit fadderbarn pludselig skiftet navn?
Kan jeg blive fadder, hvis jeg er under 18 år?
Hvornår forlader Plan et område?
Hvad gør Plan, når katastrofen rammer?
Hvordan deler jeg et fadderskab?

Må jeg dele billeder af mit fadderbarn på sociale medier?
Hvad gør Plan for at beskytte fadderbørnene?

Kan jeg skrive til mit fadderbarn?

Ja, du kan skrive til dit fadderbarn via denne formular eller med almindelig post.

Skriv gerne på engelsk eller på dit fadderbarns sprog, hvis du har mulighed for det. Skriver du på dansk, oversætter en af vores frivillige dit brev, og så tager det lidt længere tid, inden brevet er af sted.

Du kan også sende dit brev vedlagt fotos, postkort, tegninger mm. med posten til vores kontor: Plan Danmark, Borgergade 10, 2. tv., 1300 København K.

Husk, at alle breve skal mærkes med en flagmærkat med dit PlanNummer (øverst til venstre i breve fra os), barnets nummer (på billeder og de årlige opdateringer) og land. 

Hvornår modtager mit fadderbarn mit brev?

Du kan skrive, så ofte du vil, og du får et brev igen, selv om det kan tage lang tid, før brevet når frem til dig.

Oversættelse, toldbehandling, registrering på det lokale Plan-kontor og måske et bud, der har en dagsrejse frem og tilbage. Det er alt sammen medvirkende til, at der kan gå op til seks måneder, før du får brev fra dit fadderbarn. Kontakt os venligst, hvis du mangler svar.

Illustration der viser hvordan brevet til dit fadderbarn kommer barnet i hænde.

Kan jeg sende en gave til mit fadderbarn?

Hvis du skriver et brev til dit fadderbarn, er du velkommen til at vedlægge en lille gave. Du kan for eksempel vedlægge billeder, glansbilleder, blyanter, malebog, små bøger og spil eller lignende.

Gaven skal kunne være i en A4 konvolut og må højst veje 150 gram. Vi videresender ikke kontanter, værdifulde smykker og andre værdifulde genstande, væsker, slik og tøj.

Selvom det ser fint ud at pakke gaverne ind, er det bedst ikke at gøre det. Papiret bliver alligevel fjernet på vej igennem de forskellige landes toldsystemer. I stedet bliver indholdet lagt i gennemsigtige, nedbrydelige plastposer.

Konvolutten sendes til Plan Danmark, Borgergade 10, 2. tv, 1300 København K. Husk at påføre en flagmærkat med dit Plan-nummer barnets nummer og land. 

Hvorfor må mit fadderbarn ikke modtage kontanter?

Som fadder støtter du en langsigtet udvikling i dit fadderbarns lokalsamfund. Pengene går ikke direkte til dit eget fadderbarn, i stedet hjælper du børn i hele lokalområdet.

Plan sikrer, at dine bidrag ikke blot gør en forskel her og nu, men skaber resultater langt ud i fremtiden.

Du kan ikke sende kontanter til dit fadderbarn, da det vil skabe ulighed og konflikter i lokalsamfundet. 

Går mit bidrag direkte til mit fadderbarn?

Dine bidrag går ikke direkte til fadderbarnet, men til at udvikle det lokalsamfund, som barnet er en del af.

Dine fadderbidrag støtter projekter, som er til gavn for alle børnene, for eksempel forbedring af skoler, sundhedstilbud og sikring af børns rettigheder.

Ikke alle børnene i et lokalsamfund har en fadder, men alle børnene har glæde af Plans indsats i området.

Hvad dine fadderbidrag går til, afhænger af de konkrete behov i dit fadderbarns land. Det vil fremgå af den rapport, som du modtager fra Plan i fadderbarnets land og de årlige opdateringer om barnet og Plans indsats i selve barnets område.

Illustration der viser hvordan Plan både arbejder med fadderbarnet og hele lokalsamfundet gemmen et fadderskab

Kan Plan garantere, at mit fadderbarn går i skole?

Plans mål er, at alle børn skal have en uddannelse. Langt de fleste børn i vores arbejdsområder går i skole eller har gennemført grundskolen, og hvert år får flere børn en uddannelse.

Takket været dit bidrag til Plans arbejde er det muligt at sikre skolegang for flest muligt og at forbedre de eksisterende forhold for alle børnene. 

Vejen til skolebænken i verdens fattigste lande kan være brolagt med svære udfordringer. Sygdom, dårlig infrastruktur med oversvømmede veje, vold og misbrug, kan være hindringer, der bremser en tryg skolegang.

Selv et tag over hovedet kan pludselig mangle, når klasselokalet bliver ødelagt af en tropisk storm. Derfor er der ingen, hverken enkeltpersoner eller organisationer, der kan garantere, at hvert eneste barn går i skole. Heller ikke Plan.

Det, vi kan garantere, er, at vi arbejder målrettet for at skabe de bedste forudsætninger for alle børns skolegang i deres lokalområde. Det gør vi ved at arbejde helhedsorienteret med at løse hindringer for det enkelte barns evt. manglende skolegang - også dit fadderbarn.

Hvor længe varer et fadderskab?

Et barn er som udgangspunkt fadderbarn, til det er fyldt 18 år. Barnet og familien vil selvfølgelig fortsat drage nytte af projekterne i lokalområdet, så længe de bliver boende. Når fadderbarnet fylder 18 år, sker det ofte, at en fadder fortsætter sit fadderskab for en lillesøster eller lillebror i familien.

En anden årsag til at et fadderskab afsluttes, kan være migration - altså når barnet og familien flytter væk fra det område, som Plan arbejder i. Migration er udbredt i de fleste udviklingslande og kan f.eks. skyldes, at familien rejser ud for at søge arbejde, uddannelsesmuligheder eller for at bo sammen med andre familiemedlemmer i et andet område af landet.

Der kan være andre - og også positive - grunde til, at et fadderskab ophører. F.eks. når et projekt eller program afsluttes, fordi situationen og levevilkårene i lokalområdet er forbedret så meget, at Plan kan forlade området. Beslutningen tages altid i samråd med de lokale myndigheder og familierne og baseres på nøje undersøgelser af udviklingen og den opnåede levestandard i området.

Hvis dit fadderbarn stopper, informerer vi dig så hurtigt som muligt og tilbyder dig selvfølgelig at fortsætte fadderskabet for et andet barn, som mangler en fadder.

Kan jeg opsige mit fadderskab?

Ja, du kan til enhver tid opsige dit fadderskab.

I så fald beder vi dig venligst ringe til os på tlf. 35 300 800, sende os en mail på plan@plandanmark.dk eller sende et brev til Plan Danmark, Borgergade 10, 2.tv, 1300 Kbh.

Herefter stopper vi dit fadderskab ved månedens udgang. Husk også at stoppe din betaling via Betalingsservice.

Kan jeg selv vælge mit fadderbarn?

Som fadder kan du vælge dit fadderbarns køn, alder og land. Dog kan det i enkelte tilfælde ikke være muligt at opfylde dit ønske. I så fald kontakter vi dig direkte.

Plan arbejder i over 50 lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Områderne er valgt ud fra kriterier som børnedødelighed, uddannelsesniveau, økonomiske forhold, politiske omstændigheder og kommunikationsmuligheder. Plans arbejde foregår altid i tæt kontakt med lokalbefolkning og myndigheder.

Læs mere om arbejdet i vores programlande her.

Hvordan forvalter Plan mine bidrag?

Dine bidrag er grundlaget for vores arbejde med børn, deres familier og lokalsamfund i verdens fattigste lande. En del af pengene går også til at sikre, at arbejdet i vores samarbejdslande og i Danmark bliver gjort ordentligt. Og til at sikre den fortsatte vækst hos Plan samt til at informere om hjælpen, så du kan holde dig orienteret.

Plan Danmark er medlem af brancheforeningen ISOBRO, og vores regnskabsrutiner og etiske retningslinier følger ISOBROs anbefalinger. PriceWaterhouseCoopers udfører vores revision både internationalt og i Danmark - og stram finansiel kontrol i Plan sikrer den mest hensigtsmæssige anvendelse af dine bidrag.

Du kan se vores senest godkendte regnskab samt læse Plan Danmarks etiske retningslinier m.m. under Om Plan.

Hvorfor er mit fadderbarn flyttet?

Et fadderbarn kan flytte af mange årsager. Ofte rejser folk væk fra deres landsby for at søge arbejde, opsøge uddannelsesmuligheder eller for at dyrke jorden et andet sted i landet. 

I nogle områder findes der kun grundskoler (1.- 6. klasse) i de fjernt beliggende landsbyer, så hvis et barn vil fortsætte sin uddannelse, må han eller hun rejse til en større by. I visse tilfælde er fadderbarnet blot rejst ud for at besøge slægtninge et andet sted, eller familien har fået midlertidig ansættelse på en anden farm eller i en anden landsby.

Det er desværre ikke altid muligt for Plan at vide, hvorfor et fadderbarn er rejst, fordi en familie kan have rejst fra et område uden at efterlade nogen besked om årsag eller destination.

Når et fadderbarn flytter, betyder det desværre, at fadderbarnet og familien forlader det område, hvor Plan arbejder. Dermed mister barnet kontakten med sin fadder og kan ikke længere nyde godt af udviklingsprojekterne i landsbyen. Barnet kan derfor ikke længere være fadderbarn gennem Plan. 

Da midlertidig migration ikke er ualmindeligt, afventer Plan situation og ser, om familien og fadderbarnet vender tilbage inden for nogle måneder.

Hvorfor er mit fadderbarn nu yngre end sidste år?

Fødselsdatoer kan skabe stor forvirring. Fødselsdagskort, balloner, kort og gaver kan være meget vigtigt i vores del af verden, men i mange af de samfund, hvor Plan arbejder, er fødselsdage ikke noget, man fejrer.

Faktisk er der mange familier, som ikke holder styr på, hvornår deres børn bliver født. Ofte er der ikke nogen officiel registrering af fødslen, for ikke alle lande har et effektivt og udbygget system til at registrere borgerne. Desuden skal der ofte betales gebyrer for at få registreret sit barn, og det kan indebære lang transport at komme til de steder, hvor fødselsregistreringen foregår.

Forældrene forsøger nogle gange at huske datoerne selv, men ofte oplever vi, at familiemedlemmerne er uenige om datoen.

Forvirringen øges nemt, når lande bruger andre kalendere end vores, navnlig den traditionelle kalender, der følger månen frem for solen. Hvis forældrene fx husker, at barnet blev født x antal dage efter fuldmånen, vil den dag naturligt falde på forskellige datoer fra år til år. Så selv om forældrene kender barnets fødselsdag, kan det være svært for vores frivillige eller ansatte at konvertere den til vores kalender.

Tingene kompliceres yderligere, da der er der nogle områder i visse lande, f.eks. i Kina, hvor børn regnes som værende et år ved fødslen. Alt i alt gør disse forhold det svært at rapportere mange fadderbørns præcise alder.

Hvorfor er barnets tante pludselig dets mor?

Når man spørger ind til barnets familiemedlemmer, kan det være, at forældrene opremser navnene på 10-20 personer. Disse tanter, onkler, niecer og nevøer er en integreret del af familien, selv om de måske ikke bor i samme husstand eller landsby.

Børn vil ofte omtale deres fætre og kusiner som brødre og søstre og kalde mere end én kvinde for "mor". Det er desuden normalt for børn at flytte midlertidigt ind hos en tante eller bedsteforældre, hvis deres mor eller far arbejder væk fra hjemmet.

Plans frivillige forsøger at løse problemet ved at spørge ind til de familiemedlemmer, der bor under samme tag som fadderbarnet. Dette er dog heller ikke altid nøjagtigt, eftersom nogle ældre søskende kan arbejde væk fra hjemmet og derfor ikke bliver nævnt.

Yngre søskende bliver måske passet af bedsteforældre eller andre familiemedlemmer og kan dermed også blive undladt fra den årsrapport. Det efterfølgende år, når disse børn er vendt tilbage til hjemmet, kan de pludseligt dukke op og give et indtryk af, at familien vokser eller bliver mindre fra den ene dag til den anden.

Hvorfor har mit fadderbarn pludselig skiftet navn?

Fadderbørnenes navne kan skabe lidt forvirring. Bruges der et andet skriftsprog i fadderbarnets land, kan det være vanskeligt for Plans ansatte og frivillige at omdanne navnene til det romerske alfabet, som vi benytter. Stavemåden kan derfor variere fra én rapport til den næste og mellem forfattere og oversættere.

Dette er især tilfældet, hvor der er mange lokale dialekter - hvoraf nogle ikke engang har en skriftform - som først skal oversættes til nationalsproget. På nogle afrikanske sprog er visse ord udtrykt vha. en klikkende tungelyd, som ikke har nogen modpart på engelsk eller dansk.

Ligesom med børn her i landet er det meget muligt, at dit fadderbarn har et kælenavn. Kælenavnene er i nogle områder mere kulturelt accepterede og udbredte end herhjemme. Barnet kaldes måske noget andet derhjemme end i skolen.

I nogle lande er rækkefølgen på fornavn og efternavn anderledes, end vi er vant til. F.eks. i Vietnam vil Hoang Van Tho være kendt af venner og familie som Tho. Nogle stammer bruger desuden udskiftelige efternavne som tegn på respekt overfor andre stammer i samfundet.

Uoverensstemmelserne øges yderligere de steder, hvor forældrene ændrer barnets navn for at modvirke uheld. Især i Asien er der en tradition for, at et nyt navn kan stoppe uheld eller sygdom, som man mener følger med det gamle navn. Desuden er der mange steder i Asien, hvor det samme navn kan bruges for både drenge og piger.

I alle tilfælde forsøger Plans ansatte og frivillige at give dig de bedste og mest korrekte oplysninger, men der kan altså være mange grunde til, at der nemt kan opstå forvirring og uoverensstemmelser.

Kan jeg blive fadder, hvis jeg er under 18 år?

Ja, du kan godt blive fadder, hvis du er mindreårig.

Det kræver dog, at du får dine forældre eller en myndig værge til at underskrive en samtykkeerklæring, som giver dig tilladelse til at blive fadder.

Download samtykkeerklæringen her.

Send den underskrevne erklæring til:
Plan Danmark
Borgergade 10, 2 tv.
1300 København K.

Hvornår forlader Plan et område?

Et projekt eller program afsluttes, når situationen for lokalsamfundet er forbedret så meget, at vi kan forlade området. Beslutningen tages altid i samråd med lokalbefolkningen og de lokale myndigheder og er nøje baseret på undersøgelser af udviklingen og den opnåede levestandard i området. Plan vil herefter gå ind i nye områder, som har brug for hjælp.

For dig som fadder er det en god og positiv nyhed, at Plan afslutter sit arbejde i et område, selvom det betyder et farvel til dit fadderbarn. For det er jo det, der er meningen med at støtte en udviklingsorganisation - at der sker en udvikling. Det betyder, at din støtte har nyttet, og at du har bidraget til den udvikling, som lokalsamfundet har opnået.

Hvis du har haft en tæt kommunikation med dit fadderbarn og ønsker at fortsætte kontakten, vil vi undersøge muligheden for, at kommunikationen kan fortsætte direkte. I visse lande, som f.eks. Thailand og Vietnam er det dog ikke lovligt at udlevere adresser til fadderbørn.

Hvad gør Plan, når katastrofen rammer?

Plan er en udviklingsorganisation, men når katastrofen indtræffer i de områder, hvor vi arbejder, sætter vi ind med nødhjælp - ofte i samarbejde med andre organisationer og altid i samarbejde med de lokale myndigheder. Det sker også, at Plan sætter ind med nødhjælp i områder, hvor vi ellers ikke arbejder.

På vores hjemmeside bringer vi nyt, når Plan hjælper i forbindelse med katastrofer. Du vil altid blive kontaktet, hvis vi modtager oplysninger om, at dit fadderbarn er direkte berørt af en katastrofe. Og du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 35 300 800, hvis du har spørgsmål.

Hvordan deler jeg et fadderskab?

Du kan dele glæden ved at hjælpe et udsat barn med en du kender. Velkomstmappen og breve fra fadderbarnet samt årsrapporter sendes med post til kontaktpersonen på fadderskabet. 

Mappen indeholder to sæt introduktion og billeder af fadderbarnet, så I begge har et sæt. En gang om året sender vi desuden billeder og nyt om fadderbarnet, så I kan følge med i de resultater, I er med til at skabe.

Dette sender vi ligeledes til kontaktpersonen, som også opkræves fadderbidraget via Betalingsservice, så kan I selv afregne fadderbidraget indbyrdes. 

Et fadderskab koster 230 kr. om måneden. Det er 2,50 kr. fra hver om dagen efter skat. Vi oplyser automatisk alle bidrag til Skat.

Må jeg dele billeder af mit fadderbarn på sociale medier?

Mange faddere vil gerne dele billeder af deres fadderbørn med venner og familie på sociale medier. Desværre er det svært at kontrollere, hvad der sker med billeder og informationer om børn, når først de er lagt på de sociale medier.

Billeder kan hurtigt ende i de forkerte hænder og blive brugt i sammenhænge, der skader barnet. Derfor har Plan vedtaget, at man ikke må lægge billeder af fadderbørn på sociale medier - uanset om man har en åben eller lukket profil.

Reglerne sikrer børnenes ret til privatliv. Tak for din forståelse.

Hvad gør Plan for at beskytte fadderbørnene?

Alle børn har ret til at blive beskyttet, og I Plan ser vi beskyttelse af børn og unge som en af vores vigtigste opgaver. Derfor har vi nultolerance over for overgreb og en klar politik om børnebeskyttelse, som alle vores ansatte, partnere, faddere og frivillige skal overholde. Vi har en Whistleblower-ordning, som sikrer, at alle – herunder også børn og unge - trygt og anonymt kan indberette viden eller mistanke om misbrug, upassende adfærd, korruption og andre ulovligheder. Vi slår hårdt ned, hvis vi opdager, at vores retningslinjer er blevet overtrådt.

Vores udgangspunkt for børnebeskyttelse er FN’s Børnekonvention, og vi følger derudover internationale standarder. Det betyder blandt andet, at du ikke må have direkte kontakt til dit fadderbarn. Du må heller ikke lægge billeder af dit fadderbarn på de sociale medier. Vi gennemlæser desuden alle breve fra fadderne, før vi sender dem videre til børnene. Det håber vi, du har forståelse for. Tusind tak.
Læs Plans globale børnebeskyttelsespolitik - Sig ’JA!’ til at beskytte børn og unge
Se alle Plans politikker her

Kontakt

Har du spørgsmål?

Så ring 35 300 800 eller send en mail til fadderafdelingen på plan@plandanmark.dk