SKOLELEGATER TIL TEENAGEPIGER | Plan Danmark Gå til hovedindhold

SKOLELEGATER TIL TEENAGEPIGER

I Zimbabwe har forældrene ofte ikke råd til at sende deres døtre i skole. Plan støtter de mest udsatte piger med skolestipendiater.

 

Mange unge piger er tvunget til at droppe ud af skolen på grund af fattigdom i Zimbabwe. Plans Pigefond støtter nogle af de mest udsatte piger i Zimbabwes slum med skolestipendiater. Når pigerne kommer i skole og får en uddannelse, er det nemmere for dem at få et arbejde, tjene penge og forsørge sig selv. Med støtte fra Plan har 90 piger fået skolestipendiater, så de kan fortsætte deres skolegang efter 7. klasse. 

Som et led i projektet får pigerne uddannelses- og jobvejledning, og deres forældre inddrages, så de kan være med til at støtte pigerne i at færdiggøre deres skolegang. Lærerne er blevet trænet, så de kan lære både piger og drenge om deres rettigheder, sundhed og prævention.

Du kan støtte Plans pigefond her.