Med barnet i centrum | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Med barnet i centrum

Plans arbejde tager altid udgangspunkt i børnenes perspektiv. For at skabe de største resultater og gøre vores projekter bæredygtige, arbejder vi ikke kun med det enkelte barn, men med hele det lokalsam­fund, der er rammen om barnets liv.

Med barnet i fokus

Plan arbejder for, at børn, unge, deres familier og lokalsamfund selv bliver i stand til at kræve deres rettigheder til blandt andet skolegang, beskyttelse og sundhed. Plan styrker lokale organisationer, så de selv kan skabe den forandring, der er brug for, og vi arbejder hele tiden frem mod, at de lokale myndig­heder kan leve op til de forpligtelser, de har over for deres borgere. Det er myndighederne, og ikke Plan eller en anden organisation, der har ansvaret for, at børn kommer i skole, er beskyttet mod vold og overgreb, og at både børn og voksne har adgang til lægehjælp og rent vand.

Plan arbejder ud fra fem principper

  1. Børn og voksne skal selv være med til at skabe forandringerne og finde løsningerne i deres land. Derfor arbejder vi med børnene og lokalsamfundene – ikke bare for dem.
  2. Vores arbejde er kun godt nok, hvis det også kommer de mest udsatte til gode. Derfor inddrager vi altid de mest udsatte grupper i vores arbejde. Piger, børn med handikap og etniske minoriteter er næsten altid blandt de mest sårbare og udstødte.
  3. Et godt foreningsliv og stærke organisationer er grundlaget for et lands stabilitet og demokrati. Derfor arbejder vi med at styrke lokalområdernes egne organisationer, så de kan kæmpe for børn og unges rettigheder.
  4. Det er altid de lokale myndigheder, der har ansvar for børns skolegang, beskyttelse og sundhed. Derfor samarbejder vi med myndighederne i hvert land for at gøre dem i stand til at leve op til deres forpligtelser over for børn, unge og deres familier.
  5. Hvis vores arbejde skal lykkes og række ind i fremtiden, skal børn, unge og lokalsamfund forstå vores valg og den måde, vi arbejder på. Derfor arbejder vi også med vores egen ansvarlighed.

Vores arbejde i byerne

Verdens byer vokser vildt – også i udviklingslandene. Der bor nu næsten lige så mange fattige børn i byerne, som på landet. Fattigdommen i slumområderne er ofte værre end fattigdommen på landet, og derfor arbejder Plan i stigende grad i byerne. Her arbejder vi også med udgangspunkt i barnets perspektiv, men vi er nødt til at tilpasse vores arbejde efter forholdene i byerne.

Når vi arbejder i byerne, kortlægger vi først, hvor det ene lokalsamfund stopper, og det næste begynder. I mange byer i udviklingslandene matcher de officielle inddelinger af byerne ikke borgernes tilhørsforhold. Lokalsamfund opstår, fordi beboerne finder et tilhørsforhold med bestemte grupper.

I byerne er de mest udsatte grupper ofte nogle andre, end dem vi finder på landet. For eksempel er tilflyttere tit mere udsatte, end dem der har boet i byen længe. Det ses typisk ved, at deres boligsituation er usikker, at de ikke deltager i lokale organisationer, og at deres sociale sikkerheds­net er dårligere.

Ofte er de lokale organisationer ikke så velorganiserede i byerne, fordi der er en høj grad af ud­skiftning af medlemmer og frivillige. Det skal organisationerne kunne håndtere, og Plan arbejder derfor med at styrke organisationer, så de kan tilpasse sig byens præmisser.

Arbejdet med lokale myndigheder i byerne er en helt anden opgave end på landet, for i byerne er det ikke entydigt, hvad de enkelte myndigheder har ansvar for. Nogle steder er det for eksempel både den centrale regering og kommunen, der har indflydelse på lokale byplaner.

Når det er uklart for både myndigheder og borgere, hvem der skal tage ansvaret, har det store konsekvenser for børns indflydelse, deltagelse og sikkerhed. De ved for eksempel ikke, hvem skal henvende sig til, hvis de bliver udsat for overgreb. Derfor kræver det et grundigt stykke arbejde at finde frem til præcis hvem, der er relevant at mødes med.

Ofte kender de relevante myndigheder ikke byen særlig godt. Plan støtter beboerne i byernes ud­satte områder i at afdække og dokumentere problemerne og præsentere dem for myndighederne.