Plans fokusområder | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Plans fokusområder

Plans arbejde tager udgangspunkt i FNs Børnerettighedskonvention. Vi arbejder ud fra følgende otte fokusområder.

Skolegang og uddannelse 

Uddannelse er et af de det vigtigste våben imod fattigdom. Plan arbejder for, at både piger og drenge får opfyldt deres ret til skolegang. Sammen med eleverne, deres forældre, lærere og lokale myndigheder arbejder Plan for at skabe trygge skoler, hvor børnene lærer nok og får indflydelse på deres skole. 

Sundhed

Hver eneste dag dør børn af sygdomme, som nemt kunne have været forebygget eller behandlet. I samarbejde med de lokale myndigheder arbejder Plan blandt andet med at uddanne sundhedspersonale, deltager i oplysningskampagner og er med til at sikre livsvigtige vacciner og medicin til børn. 

Vand og sanitet

Forurenet vand, manglende kloakker og dårligere sanitære forhold betyder at en sygdom som diarre hvert år dræber 1,2 millioner børn under fem år. I et tæt samarbejde med lokalsamfundene arbejder Plan for, at alle får adgang til rent vand og toiletter. Læs hvordan Plan skaffer rent vand »

Økonomisk tryghed

Plan arbejder for at fattige familier skal kunne forsørge sig selv. Blandt andet er Plan med til at etablere og undervise låne-sparegrupper, hvor medlemmerne kan låne og indsætte små beløb, og på den måde få mulighed for at starte deres egen virksomhed og sikre en indtægt til familien. 

Nødhjælp

Gennem fadderskaber er Plan massivt til stede i 51 fattige lande. Vi har derfor mulighed for at effektivt at hjælpe, når katastrofen rammer. Sammen med myndighederne og lokale organisationer uddeler Plan livreddende nødhjælp og beskytter børn og unge i en katastrofesituation.

Børnebeskyttelse

Plan arbejder for at sikre opmærksomhed omkring børns ret til tryghed og beskyttelse. I et tæt samarbejde med børnene, deres familier og lokalsamfund arbejder Plan med forebyggelse af vold, trafficking, omskæring og børneægteskaber. Plan arbejder også for at påvirke lovgivningen lokalt, nationalt og internationalt.

Deltagelse

Børn har ret til at blive hørt og deltage i beslutninger, der vedrører deres liv. Plan er hvert år med til at undervise millioner af børn i deres rettigheder, støtte dem i at blive hørt og i at kunne deltage aktivt i udviklingen af deres lokalsamfund.

Seksuel sundhed

Millioner af unge får ingen oplysning om, hvordan man beskytter sig imod uønsket graviditet og seksuelt overførte sygdomme, blandt andet HIV. Plan arbejder for at børn og unge får den nødvendige og livsvigtige viden og mulighed for at bestemme over deres egen krop.