Plan i Honduras | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Plan i Honduras

En langvarig tørke i Honduras har ødelagt afgrøder for mange bønder, som ikke kunne brødføde deres familier. Sidste år erklærede regeringen derfor hungersnød i 10 regioner. Plan uddeler mad og vand til de berørte familier og hjælper bønderne med at klimasikre deres landbrug, så de er modstandsdygtige over for kommende tørkeperioder. I Honduras arbejder Plan også på at hjælpe unge i uddannelse. Mange af landets unge står uden for arbejdsmarkedet. Med uddannelse har de nemmere ved at komme i arbejde, tjene penge og dermed sikre sig en indtægt.