Julen varer længe i det østlige Zambia | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Julen varer længe i det østlige Zambia

19 december 2016
Mere end tusind børn i Chadiza- og Vubwi-distrikterne har allerede fået en markant bedre skolegang på grund af Børnenes U-landskalender fra 2014.

Børn skal ikke bare i skole, de skal lære noget. Og forældre, børn, lærere og lokale myndigheder skal inddrages i at gøre skolen til et godt og trygt sted at lære. Kort tid efter at låge 24 var åbnet i U-landskalenderen 2014 i Danmark, igangsatte Plan sammen med to partnerorganisationer projekt ”Den Gode Skole” i Zambia.

Forældre, lærere, elever og lokale myndigheder er for første gang blevet inddraget i at udpege udfordringerne for den gode skolegang. Og de er også blevet trænet i at finde løsninger og holde de lokale myndigheder ansvarlige.

Børnene inddrages

Gennem et såkaldt 'scorecard-system' har børnene fået lov til at tale åbent om deres problemer og største udfordringer på skolerne. Og listen er lang. På Kampisandola Primaryn har eleverne blandt andet listet problemer med voldelige lærere og utilstrækkelige toiletforhold til problemer med alt for få skolematerialer. Nogle gange skal hundrede elever deles om én skolebog.

Der skal ikke kun tales om problemerne

Med U-landskalenderprojektet er børn og voksne blevet trænet i at vurdere, hvilke problemer der er de største eller mest presserende og finde løsninger sammen.

På den måde får forældre og børn også viden om, hvem der er ansvarlige, og hvem man kan henvende sig til, når der for eksempel ikke er skolebøger nok. Forældrene kan for første gang få adgang til skolens budgetter og stille spørgsmål til, hvordan skolens budget forvaltes.

De gode løsningsforslag bliver til virkelighed  

En del af Plans U-landskalenderprojekt går ud på, at grupper på skolerne holder kvartalsvise opfølgningsmøder, hvor der samles op på resultater og løsninger og sikrer, at de bliver ført ud i livet.

Nogle gange skal hundrede elever deles om én skolebog

I alt deltager 36 skoler i projektet, og mere end 1000 børn har allerede været igennem processen og oplevet store og positive forandringer på deres skoler. Men den største julegave og gevinst ved projektet er, at udviklingen i projektet har spredt sig som ringe i vandet. 

Metoden bliver nu brugt til at løse mange andre problemer i lokalsamfundene uden for skolerne. For eksempel har mange elever beskrevet, hvordan børneægteskaber er et stort problem. Her bruges metoden fra Plans U-landskalenderprojekt til at registrere, hvor mange børn der giftes bort og til at gå i dialog med familien og i mange tilfælde få børnene tilbage i skolen.

På den måde har støtten fra Danida og mere end hundredetusinde danskere ikke bare skabt en bedre skole for børn i Zambia, den har sat gang i en positiv udvikling som peger langt ud i fremtiden.