ETISKE RETNINGSLINIER OG VEDTÆGTER | Plan Danmark Gå til hovedindhold

ETISKE RETNINGSLINIER OG VEDTÆGTER

Plan Danmark er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO, og vores regnskabsrutiner og etiske retningslinier følger ISOBRO's anbefalinger.

Læs Plan Danmarks personalehåndbog og etiske retningslinjer

Læs Plan Danmarks vedtægter her

ISOBRO er en sammenslutning af danske indsamlingsorganisationer, godkendt efter ligningslovens § 8A. ISOBRO's formål er at styrke medlemsorganisationerne og fremme deres fælles interesser samt virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren i Danmark.

Læs mere på www.isobro.dk

ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinjer:

Retningslinjer A
Retningslinjer B


Fakta om Plans revision:

  • Plans internationale internrevision hedder Global Assurance, GA.
  • GA besøger alle Plans programlande mindst en gang på en periode af tre år.
  • GA undersøger den finansielle rapportering, effektiviteten af landekontorerne samt, hvorvidt de overholder de interne regelsæt.
  • GA har også ansvar for Plans anti-korruptions enhed, som har til opgave at undersøge og modvirke intern korruption i Plan Worldwide.
  • GA er i høj grad medvirkende til, at korruption bliver opdaget i en tidlig fase.