Etiske retningslinier | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Etiske retningslinier

Plan Danmark er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO og vores regnskabsrutiner og etiske retningslinier følger ISOBROs anbefalinger.

Læs vores retningslinier her

Læs Plan Danmarks vedtægter og personale håndbog her

ISOBRO er en sammenslutning af danske indsamlingsorganisationer, godkendt efter ligningslovens § 8A. ISOBROs formål er at styrke medlemsorganisationerne og fremme deres fælles interesser samt virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren i Danmark.

Læs mere på www.isobro.dk

ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer:

Retningslinjer A
Retningslinjer B

Anti-korruption

Der er i indeværende regnskabsår konstateret besvigelser i et af Plan Danmarks projekter i Zimbabwe. Sagen blev opdaget i forbindelse med et rutine tilsyn hos organisationen. Der er tale om et beløb på DKK 19,500. Vi har afsluttet samarbejdet med organisationen, som samtidig skal tilbagebetale beløbet. Der iværksættes relevant kapacitetsopbygning af organisationen. Projektets aktiviteter forsætter i anden konstruktion, der skal godkendes af donor. Sagen er uafsluttet.