Efter ebola: Styrke og modstandskraft til udsatte unge i Liberias slum | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Efter ebola: Styrke og modstandskraft til udsatte unge i Liberias slum

Plan Danmark vil i Liberia kæmpe for at udsatte unge i slummen får nye muligheder efter ebolaepidemien.

Projektet finder sted i New Kru Town, der er et af de fattigste slumområder i Monrovia, Liberias hovedstad. New Kru Town var et af de slumområder, der blev hårdest ramt under Ebola epidemien i 2014. De i forvejen ekstremt fattige slumbeboere, blev kastet ud i yderligere fattigdom, da mange mistede både deres indtægtsgrundlag og opsparing. 

Projektet vil støtte 600 marginaliserede unge og deres familier i at komme tilbage på fode og ud af fattigdom. Projektet vil gøre dette ved at støtte de unge i at danne låne-spare grupper, samt yderligere hjælpe de allermest udsatte i at få små bæredygtige virksomheder op at stå. Endelig vil de unge blive trænet i basale livsfærdigheder, der vil styrke deres evne til at planlægge deres live, tage produktive valg og beslutninger og dermed øge deres modstandskraft i forhold til fremtidige katastrofer. 

Efter ebola. styrke og modstandskraft til udsatte i Liberias slum

77% af befolkningen i Liberia er under 35 år. Landet er fortsat præget af en 14 år lang borgerkrig, der har taget alle resurser og efterladt en offentlig sektor, der er skåret ind til benet. Under krigen er mange flyttet ind til byen, hvilket har lagt pres på kapaciteten her. Der er opstået slumområder, hvor der ses høj risiko for malaria, kolera og andre sygdomme, arbejdsløsheden er høj, adgangen til serviceydelser lav.

I 2014 udbrød ebolaepidemien i Liberia og op mod 5.000 døde af de godt 10.000 smittede. Trods senere års økonomisk fremgang for landet anslår UNDP, at epidemien har sat væksten tilbage med 3,2%, og at det vil tage op til 5-10 år at overkomme de økonomiske konsekvenser af Ebolaepidemien.

Projektet sætter fokus på højaktuelle problemstillinger ind i denne kontekst; dels at adressere ungdomsarbejdsløsheden for unge i slumområder, der ofte bidrager til hele husholdningen, dels at styrke unges deltagelse i byudviklingen og give dem modstandskraft til fremtidige katastrofer og lignende ’external shocks’ som epolaepidemien. At styrke dem som civile fremtidsborgere med ansvar for deres lokalsamfund.