Børn og unge i Slummen | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Børn og unge i Slummen

Op mod en milliard mennesker lever i slum. Plan Danmarks programarbejde er målrettet de mest udsatte børn og unge i slumområder.

Plan Danmarks programarbejde fokuserer på urbane programmer i slummen. Programmer, der bekæmper fattigdom og eksklusion ved at hjælpe med at udvikle inkluderende børne- og ungdomsvenlige byer, hvor børn og unge kan kræve deres rettigheder og aktivt være med til at øve indflydelse på deres by. Med vores programstrategi prioriteres også børns beskyttelse, unges socialøkonomiske entreprenørskab i byerne og ligestilling mellem kønnene.

Plan Danmark har indgået en strategisk partnerskabsaftale med Danida, der løber fra 2018-2021, hvor fokus er på urbane områder i Etiopien, Uganda, Zimbabwe og Kenya. Gennem partnerskabssaftalen arbejder Plan Danmark med unge kvinder og mænd mellem 15-25 år på kanten af samfundet, der udnyttes i urimelige arbejdsforhold, tvinges til kriminalitet eller flygter mod Europa i jagten på et bedre liv.

Slummen i Monrovia ligger ud til havet, og beboerne oplever ofte, at deres hjem forsvinder i havet.

Plans urbane arbejde er en niche i Plan International, og gennem årene har Plan Danmark støttet landekontorer med at udvikle urbane projekter og programmer. Vi har særlig ekspertise i at udvikle og lede urbane programmer med vægt på:

Børn og unges aktive medborgerskaber

Vi arbejder målrettet med børn og unges aktive deltagelse og indflydelse. Dels gennem udvikling af deres kompetencer til at indgå i ligeværdige og kvalificerede dialoger med myndighederne. Dels gennem deres aktive frivillige sociale arbejde i deres egne lokalområder.

 

Styrkelse af civilsamfundet i byerne

Vi støtter græsrodsorganisationer såvel som profesionelle NGOer med organisationsudvikling, ledelsesudvikling, samt fortalervirksomhed, anti-korruption og netværk indsatser.

Fortalervirksomhed

Vores fortalervirksomhed omfatter udvikling og dokumentation af metoder, samt politiskarbejde lokalt og globalt. Vores fortalervirksomhed omfatter også den danske udviklingspolitik såvel som Plan Internationals globale strategi.

Kontakt Programchef Morten Lynge for yderligere information om Plans arbejde i byerne. 

Ekssempler på Plans arbejde i storbyerne

Operation Dagsværk støtter aktivister i Dhakas slum gennem Plan
Unge forbedrer deres slum i fem afrikanske storbyer
I Liberia får 600 unge støtte til at skabe små virksomheder